• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/07/2021 (Tuần 30)

Đăng lúc 16:15 PM ngày 26.07.2021 884

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

30 26/07/2021 74

VN50007

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

75 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Hệ thống phao.

76 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Hệ thống phao.

77 VN40015

VIET NAM - CENTRAL COAST - HA TINH - Channel limits, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Giới hạn luồng, Độ sâu.

78

VN30017

VN30018

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - PHU YEN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - PHÚ YÊN - Phao.

79(T)

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

80 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Độ sâu.

81(T) VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Work.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Khu vực.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục