• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/09/2022 (Tuần 38)

Đăng lúc 16:29 PM ngày 28.09.2022 436

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

80/2020  79(T)/2022

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

38 26/09/2022 91

VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

92 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Hệ thống phao.

93 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - CUA LO - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - CỬA LÒ - Độ sâu.

94

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, V-AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

95 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục