• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/10/2020 (Tuần 43)

Đăng lúc 07:41 AM ngày 28.10.2020 864

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

176(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

43 26/10/2020  188

VN30002

VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - Tuyến vận tải ven biển.

189

VN30003

VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - Tuyến vận tải ven biển.

190

VN30004

VN40011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - Tuyến vận tải ven biển.

191

VN30005

VN40013

VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - Tuyến vận tải ven biển.

192 VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Chú giải, độ sâu.

193(T)

VN50018

VN30010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Tàu đắm.

194 VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Channel limit, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Giới hạn luồng, Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục