• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 27/03/2023 (Tuần 13)

Đăng lúc 09:42 AM ngày 27.03.2023 520

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

13 27/03/2023  14

VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phiên bản mới.

15 VN50046

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - HA TIEN - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - HÀ TIÊN - Chú giải.

16 VN50026

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - PHU YEN - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - PHÚ YÊN - Chú giải.

17

VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends, Fairways, Extration areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải, luồng chính, khu vực khai thác.

18 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

19 VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu.

20 VN40013

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục