• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 27/12/2021 (Tuần 52)

Đăng lúc 16:05 PM ngày 27.12.2021 929

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

118(T)/2021

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

52 27/12/2021 129 VN40052

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

130

VN50003 VN50004 VN40001 VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Hệ thống phao.

131 VN50003 VN50004 VN40001 VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Automatic Identification Systems.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Hệ thống nhận dạng tự động.

132 VN50003

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths, Fairways.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu, Luồng chính.

133 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

134 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

135 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

136 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Độ sâu.

137 VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Độ sâu.

138 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

139 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

140 VN40054

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - CON SON  - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - CÔN SƠN - Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tin cùng chuyên mục