• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 28/12/2020 (Tuần 52)

Đăng lúc 09:41 AM ngày 31.12.2020 845

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

52 28/12/2020  225 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG FORMOSA - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG FORMOSA - Độ sâu.

226

VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

227

VN50003

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

228(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage, Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao, AIS ảo.

229

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục