• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 30/11/2020 (Tuần 48)

Đăng lúc 08:58 AM ngày 02.12.2020 788

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

122(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

48 30/11/2020  208

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - VISSAI -- Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - VISSAI - Độ sâu.

209 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Phiên bản mới.

210

VN50017

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục