• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 31/05/2021 (Tuần 22)

Đăng lúc 15:26 PM ngày 02.06.2021 1015

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

22 31/05/2021 46

VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Phiên bản mới.

47

VN50021

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - NM Block, depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - TB Dạng khối,  độ sâu.

48

VN50008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Legend, depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu, Khu vực nuôi trồng thủy sản.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục