• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 31/07/2023 (Tuần 31)

Đăng lúc 13:29 PM ngày 27.07.2023 349

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

30 31/07/2023  74

VN50007

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Fishing stakes.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Đăng đáy cá.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục