• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 31/10/2022 (Tuần 43)

Đăng lúc 15:02 PM ngày 04.11.2022 607

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khong co

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

43 31/10/2022 104

VN40014

VN30006

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Anchorage areas, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Khu vực neo đậu, độ sâu.

105 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

108 VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục