• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 4/01/2021 (Tuần 1)

Đăng lúc 09:37 AM ngày 07.01.2021 982

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

216(T)/2020  222(T)/2020 228(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

01 4/01/2021 01 VN30017

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH DINH - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH ĐỊNH - Hệ thống phao.

02

VN50022

VN30013

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Anchorage area, dephs.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Khu vực neo đậu, độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục