• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Xuất bản ấn phẩm “Danh mục báo hiệu hàng hải vùng biển Việt Nam từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi"

Đăng lúc 10:00 AM ngày 20.04.2018 2211

Cuối năm 2016, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về việc xây dựng ấn phẩm “Danh mục báo hiệu hàng hải vùng biển Việt Nam từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi”, Xí nghiệp Khảo sát đã giao cho phòng Hải đồ chủ trì nghiên cứu các tiêu chuẩn, tài liệu chuyên ngành, thu thập các nguồn dữ liệu để phân tích, chọn lọc, hoàn thiện nội dung ấn phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Danh mục báo hiệu hàng hải được biên soạn trên hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh đã hoàn thiện năm 2017. Ấn phẩm bao gồm các báo hiệu hàng hải được liệt kê theo một trình tự logic, khoa học. Báo hiệu là các thiết bị hoặc công trình, tàu thuyền được thiết lập và vận hành trên mặt nước hoặc trên đất liền để chỉ dẫn cho người đi biển và tổ chức, cá nhân liên quan định hướng, xác định vị trí của tàu thuyển; là đối tượng quan trọng phục vụ công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải; vị trí chính xác của báo hiệu hàng hải chỉ ra các giới hạn luồng, chướng ngại vật, mối nguy hiểm hàng hải. Nhờ đó nó được xem như một tài liệu có giá trị sử dụng cao đối với người đi biển và các đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực hàng hải.

Tại Quyết định số 3891/BGTVT-KHCN ngày 16/4/2018, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận để Tổng công ty BĐATHH miền Bắc công bố, xuất bản và cập nhật ấn phẩm “Danh mục báo hiệu hàng hải vùng biển Việt Nam từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi” đồng thời đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung ấn phẩm này vào danh mục các tài liệu cần kiểm tra của tàu biển để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật và công ước quốc tế.  


Tin cùng chuyên mục