• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/09/2019 (Tuần 35)

Đăng lúc 10:42 AM ngày 03.09.2019 1196

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

192(T) /2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

35 03/09/2019 192(T)

VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Hệ thống phao.

193 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI- DUNG QUẤT - Độ sâu.

194

VN50007

VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

195(T) VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH- CỬA GIANH - Phao.

196(T) VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH- CỬA GIANH - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục