• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 20/05/2024 (Tuần 21)

Đăng lúc 09:39 AM ngày 24.05.2024 355

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

21  20/05/2024 61

VN50022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Hệ thống phao.

62

VN50055

VN50056

VN50058

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - KIEN GIANG - New Editions

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - Phiên bản mới.

63 VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Depths.

VIET NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Độ sâu.

64 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tin cùng chuyên mục