• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/03/2024 (Tuần 10)

Đăng lúc 14:49 PM ngày 04.03.2024 526

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

10 04/03/2024 28 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Depths, Depth contours.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

29

VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

30 VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Depths, Depth contour

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

32 VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Độ sâu.

33(T) VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Tàu đắm

34 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUẤT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tin cùng chuyên mục