• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

TỔNG HỢP THÔNG BÁO CẬP NHẬT 2024

Đăng lúc 08:50 AM ngày 05.01.2025 624

Week

Tuần

Date

(Ngày)

Notices No.

(Thông báo số)

Canceled Temporary and Preliminary Notices 

(Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực)

1

01/02/2024

01

 

2 08/02/2024 02  03  04  05 77(T) /2022    101(T) /2022 
3 15/01/2024 06  07  08  
4 22/02/2024 09  
5 29/01/2024 10 11 12 13     
6 05/02/2024 14  15  
7 12/02/2024 16  17  
8 19/02/2024 18  
9 26/02/2024 19 20 21(T) 22 23(T) 24 25 26 27(T)  
10 04/03/2024 28 29 30 31 32 33(T) 34  
11 11/03/2024 35 36  
12 18/03/2024 37  
13 25/03/2024 38 39  
14 01/04/2024 40 41 42 43 44  
15 08/04/2024 45 46  
16 15/04/2024 49 50 51  
27 22/04/2024 53  
28 29/04/2024 55 56  
29 06/05/2024 57 58  
30 13/05/2024 59  
31 20/05/2024 61 62 63 64  

Tin cùng chuyên mục