• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 05/08/2019 (Tuần 31)

Đăng lúc 15:29 PM ngày 05.08.2019 1049

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

31 05/08/2019 168 

VN50034

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Berth fornt area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Vùng nước trước bến, Chú giải.

169 VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

170

VN30022

VN30023

VN30024

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - NINH THUAN - BINH THUAN - Harbour limits.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NINH THUẬN - BÌNH THUẬN - Vùng nước cảng biển..

171(T)

VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

172 VN40009

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Phao.

173(T) VN50012

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LHD NGHI SON - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LHD NGHI SƠN - Phao.

174(T) 

VN50008

VN40001

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

175(P)

VN50025

VN30017

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Works.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Khu vực thi công.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục