• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 08/04/2024 (Tuần 15)

Đăng lúc 08:40 AM ngày 09.04.2024 720

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

15 08/04/2024 45

VN50057

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - DUONG DONG - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - DƯƠNG ĐÔNG - TB dạng khối.

46 VN50021

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tin cùng chuyên mục