• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 08/08/2022 (Tuần 32)

Đăng lúc 08:36 AM ngày 08.08.2022 595

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

62(T)/2022

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

32 01/08/2022 77(T)

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, V-AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, Báo hiệu hàng hải ảo. 

78

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao.

79(T) VN30006

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục