• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/03/2022 (Tuần 11)

Đăng lúc 10:47 AM ngày 14.03.2022 753

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

14 14/03/2022 15

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

16 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Virtual AIS aids to navigation, Light-beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Báo hiệu hàng hải, đăng tiêu, đèn.

17 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - Channel limits, Depths, Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Giới hạn luồng, Độ sâu, Phao.

18

VN30010

VN30011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm


Tin cùng chuyên mục