• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 15/01/2024 (Tuần 03)

Đăng lúc 10:28 AM ngày 17.01.2024 362

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

03 15/01/2024 06

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - New Editions

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phiên bản mới.

07 VN30024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Phao.

08 VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Beacons, Automatic Identification Systems, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu, Hệ thống nhận dạng tự động, Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tin cùng chuyên mục