• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 15/04/2024 (Tuần 16)

Đăng lúc 15:57 PM ngày 15.04.2024 713

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

16 15/04/2024 49

VN30022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Tàu đắm.

50 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

51

VN50003

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - NM Block, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - TB dạng khối, Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tin cùng chuyên mục