• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/12/2022 (Tuần 50)

Đăng lúc 09:39 AM ngày 22.12.2022 543

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

108(T)/2018  280(T)/2019   297(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

50 19/12/2022 130

VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG FORMOSA - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG FORMOSA - Độ sâu.

131 VN40002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG VINH - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phiên bản mới.

132(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Automatic Identification System.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

133 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu

134 VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - Độ sâu.

135

VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Automatic Identification Systems.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Hệ thống nhận dạng tự động.

136

VN30035

VN30036

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - NewEdition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - Phiên bản mới.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục