• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/02/2024 (Tuần 09)

Đăng lúc 15:57 PM ngày 26.02.2024 452

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

09 26/02/2024 19

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

20 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

21(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

22 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phiên bản mới.

23(T)

VN50005

VN50006

VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Survey areas

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực khảo sát.

24 VN50046

VIET NAM -  SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - HA TIEN - Depths, Depth contours

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - HÀ TIÊN - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

25 VN50055

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - AN THOI  - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - AN THỚI - TB dạng khối.

26 VN50059

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - RACH GIA - Depths.

VIỆT NAM -BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - RẠCH GIÁ - Độ sâu.

27(T) VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tin cùng chuyên mục