• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 29/01/2024 (Tuần 05)

Đăng lúc 09:49 AM ngày 31.01.2024 421

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

05 29/01/2024 10

VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phiên bản mới.

11

VN50036

VN30026

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - TIEN GIANG - Wreck.

VIET NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - SÔNG TIỀN - Tàu đắm.

12

VN30010

VN30011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phao.

13 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tin cùng chuyên mục