• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 07/10/2019 (tuần 40)

Đăng lúc 13:59 PM ngày 15.10.2019 738

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

225(T)/2019  205(T)/2019  154(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

40 07/10/2019 228(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét.

229(T) VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - ND NGHI SON - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NĐ NGHI SƠN - Hệ thống phao.

231 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

232(T) VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục