• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/08/2019 (Tuần 32)

Đăng lúc 16:21 PM ngày 12.08.2019 751

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

214(T)/2019  221(T)/2019  76(T)/2018  77(T)/2018  171(T)/2019   174(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

32 12/08/2019 176

VN30014

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Đăng tiêu.

177

VN30017

VN50025

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Wreck, Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Tàu đắm, Phao.

178

VN30020

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Wreck, Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Tàu đắm, Phao.

179 VN40002

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

180(T) VN30020

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Khu vực tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục