• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/10/2019 (Tuần 41)

Đăng lúc 08:22 AM ngày 17.10.2019 945

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

41 14/10/2019 233 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Hệ thống phao.

234 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legends, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải, độ sâu.

235 VN50039

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Legends, Dredged areas, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Chú giải, Khu vực được nạo vét, độ sâu.

236

VN50038

VN50040

VN50041

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Legends, Dredged areas, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Chú giải, Khu vực được nạo vét, độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục