• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 16/09/2019 (Tuần 37)

Đăng lúc 13:53 PM ngày 17.09.2019 686

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

199(T)/2019 136(T)/2019 173(T)/2019 195(T)/2019 196(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

37 16/09/2019 210(T)

VN30035

VN30036

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KIEN GIANG - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

211(T) VN30013

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

212 VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục