• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 18/11/2019 (Tuần 46)

Đăng lúc 16:28 PM ngày 18.11.2019 787

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

257(T)/2019  260(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

46 18/11/2019 269

VN30034

VN30035

VIET NAM - SOUTH  CENTRAL COAST - KIEN GIANG - Light.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - Đèn.

270

VN50028

VIET NAM - SOUTH  CENTRAL COAST - NHA TRANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Hệ thống phao.

271(T)

VN50007

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Construction.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Xây dựng.

272  VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HAI TINH - SON DUONG FORMOSA - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG FORMOSA - Độ sâu.

273 VN50039

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Dredged areas, Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực được nạo vét, Chú giải, độ sâu.

274 VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

275(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục