• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/08/2019 (Tuần 33)

Đăng lúc 15:50 PM ngày 19.08.2019 748

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

213(T)/2018  233(P)/2018   259(T)/2018  85(T)/2019  86(T)/2019  106(T) /2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

33 19/08/2019 181

VN40009

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Phao.

182

VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục