• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 21/10/2019 (tuần 42)

Đăng lúc 08:20 AM ngày 22.10.2019 970

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

232(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

42 21/10/2019 237

VN50005

VN50006

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - New Editions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phiên bản mới.

238 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu.

239(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét.

240 VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

241(T) VN50023

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Tàu đắm.

242(T) VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

243(T)

VN30020

VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - KHANH HOA - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - KHANH HOA - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục