• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 23/09/2019 (Tuần 38)

Đăng lúc 15:46 PM ngày 25.09.2019 727

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

210(T)/2019  211(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

38 23/09/2019 213

VN40013

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LHD NGHI SON - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HOA - LHD NGHI SƠN - Phao.

214(T) VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

215 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

216(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

217 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Restricted area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢ PHÒNG - Khu vực cấm.

218 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Phao.

219 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục