• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/08/2019 (Tuần 34)

Đăng lúc 08:57 AM ngày 26.08.2019 818

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

180(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

34 26/08/2019 183

V50019

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

184

VN50007

VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage..

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

185(T) VN50018

VIETNAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUANG TRI - CUA VIET - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Khu vực nạo vét.

186(T) VN50010

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - Khu vực nạo vét.

187 VN50022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Chú giải.

188(T)

VN50038

VN50039

VN30027

VN30028

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Phao.

189 VN40002

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

190

VN50007

VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

191(T)

VN50012

VN40013

VN30005

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SƠN - Work.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Khu vực thi công.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục