• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 28/10/2019 (Tuần 43)

Đăng lúc 08:16 AM ngày 29.10.2019 761

 Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

94(T)/2018

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

43 28/10/2019 244

VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

245(T) VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG 1 THERMAL POWER - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1 - Phao.

246

VN50003

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

247

VN50053

VN30022

VN30024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Đèn.

248

VN50027

VN50028

VN50029

VN30019

VN30020

VN30021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHANH HÒA - Đèn.

249

VN50026

VN30017

VN30018

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - PHU YEN - Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - PHÚ YÊN - Đèn.

250

VN30016

VN30017

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH DINH - Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH ĐỊNH - Đèn.

251(T)

VN50016

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - Phao.

252 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Beacon, Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Đăng tiêu, Hệ thống phao.

253 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends, Depths, Anchorage areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - PHÚ YÊN - Chú giải, Độ sâu, Khu vực neo đậu.

254(T) VN50033

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Obstructions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Chướng ngại vật.

255(T)

VN40015

VN30007

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục