• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 30/09/2019 (Tuần 39)

Đăng lúc 09:58 AM ngày 01.10.2019 729

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

214(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

39 30/09/2019 220

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

221(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredging area, Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét, Phao.

222(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao.

223

VN50044

VN50045

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - NAM CAN - BO DE - New Editions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - NĂM CĂN - BỒ ĐỀ - Phiên bản mới.

224 VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

225(T)

VN30019

VN30020

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

226 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

227 VN50043

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Berth front areas, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, Khu vực được nạo vét, Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục