• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 01/07/2019 (Tuần 26)

Đăng lúc 14:02 PM ngày 02.07.2019 1110

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

26 01/07/2019 141

VN40002

VIETNAM - NORTH EAST COAST  - QUANG NINH - VAN GIA - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - VẠN GIA - Chú giải.

142 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - TB dạng khối.

143 VN30013

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Harbour limit.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Giới hạn vùng nước cảng biển.

144(T) VN40002

VIETNAM - NORTH EAST COAST  - QUANG NINH - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục