• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/11/2019 (Tuần 44)

Đăng lúc 13:33 PM ngày 04.11.2019 772

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

243(T) /2019   251(T) /2019  255(T)/2019

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

44 04/11/2019 256

VN50023

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

257(T)

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, Phao.

258

VN50025

VN30017

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Coast radio , Radio reporting lines.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Trạm vô tuyến bờ, Đường báo cáo vô tuyến.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục