• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 16/08/2021 (Tuần 33)

Đăng lúc 14:38 PM ngày 23.08.2021 568

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

33 09/08/2021 87

VN50044

VN50045

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - NAM CAN - BO DE - New Editions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - NĂM CĂN - BỒ ĐỀ - Phiên bản mới

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tin cùng chuyên mục