• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 24/06/2019 (Tuần 25)

Đăng lúc 15:28 PM ngày 24.06.2019 987

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

78(P) /2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

25 24/06/2019 132 VN50004

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

133(P)

VN50012

VN40013

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Khu vực nạo vét.

134(T) VN30001

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

135 VN50004

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Tide gauges.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Trạm triều ký.

136 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Tide gauges, Automatic Identification Systems.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Trạm triều ký, hệ thống nhận dạng tự động.

137 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Marine reserves, legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Giới hạn hàng hải, Chú giải.

138 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

139 VN50022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Harbour limit.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Giới hạn vùng nước cảng biển.

140 VN40009

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths, Channel limit.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu, giới hạn luồng.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục