• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

TỔNG HỢP THÔNG BÁO CẬP NHẬT 2018

Đăng lúc 08:43 AM ngày 18.01.2019 10242

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hiện hành 

Current Notice

Week

Tuần

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

1 08/01/2018 01   02   03  04  05   06  06(T)  07  07(T)  08  08(T) 09  09(T)
2 15/01/2018 10
3 22/01/2018 11(T)   12(T)  13(T)
4 29/01/2018 14   15   16   17(T)   18(P)
5 05/02/2018 19   20   21   22   23    24   25  26(T)   27(T)  28(T)
6 12/02/2018 29   30   31   32
7 19/02/2018 33   34  35   36    37   38   40
8 26/02/2018 41   42(T)   43
9 05/03/2018 44(T)  45 46(T) 
10 12/03/2018 46   47   48(P)
11 19/03/2018 49   50   51   53(T)   54(T)
12 26/03/2018 52   55   56   57  58(T)   59(T)   60
13 02/04/2018 61  62  63  64
14 09/04/2018 65 66  66(P)  67  68  69 70 70(T)  71 72(T)
15 16/04/2018 73(T)  74  75
16 23/04/2018 76(T)  77(T)   78(T)   79
17 02/05/2018 81(T)
18 07/05/2018 80(T)  82(T)  83
19 14/05/2018 84   85   86
20 21/05/2018 87  88  88(T)  89  90  91  94(T)  95  96(T)  97  98
21 28/05/2018 92  92(T)  93(T)  99
22 04/06/2018 100  101  102(T)   103
23 11/06/2018 104(T)  107  108(T)
24 18/06/2018 105  106  110(T)  116(T)
25 25/06/2018 111  112(T) 113  115  117  119(T)
26 02/07/2018 109  114(T)  118  120  121(T)  122(T)  123(T)  124  127(T)  128(T) 
27 09/07/2018 125  126  129(T)
28 16/07/2018 130  131(T)  132(P)  133(T)  134(T)  135(T)  
29 23/07/2018 136(T)  137  138  139  140  141  142(T)  143
30 30/07/2018 144
31 06/08/2018 145  146  147  148  149(T)  150
32 13/08/2018 151 152  153  154  156(T)  157
33 20/08/2018 155  158  159  160(T)  161  162  163  164(T) 165 169(T) 170(T)
34 27/08/2018 166  167 168  171  172(T)  173
35 04/09/2018 174(T)  175 176 177(T) 178 179 181(T) 182(T)
36 10/09/2018 180  183  184  185  187(T)
37 17/09/2018 186  188
38 24/09/2018 189  190  191(T) 192
39 01/10/2018 193 194  195  196
40 08/10/2018 197  198(T)  199(T)  200(T)  201(T)
41 15/10/2018 202 203(T) 204 205 206(T)
42 22/10/2018 207  208  209(T)  210  211  212(T) 213(T)
43 29/10/2018 214(T)  215  216  217(T)  218(T)
44 05/11/2018 220(T)
45 12/11/2018 221  222  223  224  225 226 227 228 229  230 231 232
46 19/11/2018 219 233(P) 234
47 26/11/2018 235(P) 236(T) 237(T) 238 239 240 241 242(T)
48 03/122018 243  244  245  246(T) 247  248  249  250(T)
49 10/12/2018 251  252  254  255  256  257  258  259(T)
50 17/12/2018 260  261(T) 262 263(T) 264 265(P)
51 24/12/2018 266 267 268  269 270(T)
52 31/12/2018 271 272 273 274 275 276 277 278 279

Tổng hợp thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực 2018

CancelleTemporary and Preliminary Notices 2018

Năm

Year

Số thông báo

Notices No.

2016

70(T)  118(T)

2017

59(T)  173(T) 222(T) 224(T)  249(T)   239(P)  258(T)  63(T)  64(T)  66(T)  67(T)  73(T) 

 76(T)  97(T)  98(T)  99(T)  101(T)  102(T)  221(T)  103(T) 127(T)

2018

05(T)  26(T) 27(T)  11(T) 44(T) ​42(T) 46(T)  53(T)  70(T)  78(T)  81(T)   93(T) 

 110(T)  116(T)  127(T)  128(T)  

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ các năm khác

2015

 


Tin cùng chuyên mục